listy Tekst piosenki – color blue

listy Tekst piosenki by color blue

Kończy się czas
Chyba nigdy więcej cię nie spotkam
Tak szybko spadł deszcz
Ta jesień będzie chłodna

“postać jeszcze niedawno spowita w piękno obleka się teraz w ruinę”
A mógłbym pisać ci listy
Sprawić, że zaufasz
Przenieść góry, czuwać

Zabrać w miejsca, które dobrze znam
Podobno w słowach, które znasz zostaniesz całkiem sam
Trwoni mnie czas
Chyba nigdy więcej go nie oddam

Tak krótko trwa lęk
Gdy patrzę na niego jak w obraz
A mógłbym pisać ci listy
Sprawić, że zaufasz

Przenieść góry, czuwać
Zabrać w miejsca, które dobrze znam
Podobno w słowach, które znasz zostaniesz całkiem sam
Find more lyrics at westlyrics.com

Listen to their music here
WestLyrics.com Amazon Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

listy Lyrics English

Time ends
I guess I will never meet you again
Rain fell so quickly
This autumn will be cool

“The figure has recently enhanced in beauty now covers in ruin”
And I could write to you letters
Make you trust
Move the mountains, watch

Take to places I know well
Apparently in the words you know you will be completely alone
Time is going to me
I guess I will never give it back again

Anxiety is so short
When I look at him like a picture
And I could write to you letters
Make you trust

Move the mountains, watch
Take to places I know well
Apparently in the words you know you will be completely alone
Find more lyrics at westlyrics.com

color blue Lyrics – listy

color blue

listy